top of page

Ključ do uspeha malega hotela v tehnoloških novostih hotelske programske opreme


Vedno znova se pojavljajo novi hotelski tehnološki trendi, kot so na primer družbeni mediji, računalništvo v oblaku ali integracija poslovnih sistemov. Ti trendi vse bolj spreminjajo ali vsaj pomembno vplivajo na hotelsko panogo. Tako je danes za hotelirje izredno pomembno, da so z novimi hotelskimi tehnologijami na tekočem in da razumejo njihov vpliv na hotelsko poslovanje. Mali hoteli so lahko danes uspešnejši tudi zaradi optimalnega izkoristka novih tehnologij, saj le-te v veliki meri omogočajo enakovredno konkuriranje malih hotelov z velikimi hotelskimi verigami. Hitro rastoča tehnologija dejansko ustvarja bolj dobičkonosno poslovno okolje za male hotele. Hotelinco PMS Service, hotelska programska oprema v oblaku za upravljanje malih hotelov, upošteva številne učinkovite tehnološke novosti in jih prilagaja poslovnim potrebam svojih uporabnikov. Hotelinco PMS Service omogoča malim hotelom, da povečajo dobiček, znižajo stroške poslovanja, izboljšajo svoje storitve gostom s številnimi uporabnimi lastnostmi, ki so bile posebej oblikovane za poslovanje malega hotela.

  • Oblačna uporabniška rešitev. Ker Hotelinco deluje kot storitev iz oblaka, lokalna inštalacija programske opreme in postavljanje drage infrastrukture nista potrebni, s tem pa tudi odpadejo številni visoki stroški z nakupom ali vzdrževanjem strojne in programske opreme. Oblačna rešitev omogoča učinkovito poslovanje, dostop in delo na daljavo ter varnost hotelskih podatkov.

  • Direktne rezervacije. Direktne spletne rezervacije na lastni spletni strani so izredno pomembne za samostojno trženje in povečanje zasedenosti hotela. Hotelinco spletni rezervacijski sistem omogoča lastno in optimalno prodajo prostih kapacitet v realnem času in na več spletnih mestih hkrati tako, da zagotovo ne more priti do prebukiranja. Hotelir je manj odvisen od posrednikov in lahko oblikuje lastno prodajno politiko.

  • Multi-property/ centralizirani podatki. Hotelinco omogoča hotelirjem dostop do podatkov v realnem času za spremljanje in načrtovanje hotelskega poslovanja enega ali več hotelov. Multi-property sistem omogoča možnost uporabe za več namestitvenih enot oziroma sprotnega dodajanja enot tudi na več različnih lokacijah.

  • Personalizirani sistemi. Gostje pričakujejo svojo hotelsko izkušnjo povsem personalizirano: od pozdravnega sporočila na televizijskem zaslonu do dodatnih storitev, kot so rože v sobi ali pomnenje najljubšega hotelskega menija. Vse to so visoko vredni podatki, ki se morajo v hotelskem informacijskem sistemu hraniti in biti na voljo vsakič, ko se gost vrne oz. vrača v hotel. Hotelinco ima na voljo potrebne informacije o rezervacijah in o gostih, omogoča proaktivno spremljanje in načrtovanje - od beleženja osebnih gostovih preferenc pa vse do proaktivne rabe podatkov, kar ustvarja nove visoko vredne storitve ali dodano vrednost obstoječim hotelskim storitvam.

  • Integracija. Hoteli nudijo številne storitve, kot so nočitve, catering, golf, masaže ali spa ipd. Hotel potrebuje danes celovit informacijski sistem za upravljanje vseh teh področij hotelskega poslovanja s hitrejšim dostopom do poročil in statistik in resničnim vpogledom v profitabilnost svojega hotela.

  • Globalizacija. Tudi globalizacija ima velik vpliv na hotelsko panogo in nenazadnje na razvoj tehnologije. Pri tem imamo v mislih, na primer, vse večjo skalabilnost sistemov, številne mednarodne jezike, računovodstvo in delovne prakse po zakonih in pravilih različnih držav itd. Hotelinco je fleksibilna, skalabilna rešitev, ki jo je mogoče prilagoditi različnim hotelskim potrebam in zakonskim okvirom posamezne države, omogoča več valutno obračunavanje, uporabljajti pa jo je mogoče v različnih jezikih hkrati (sočasna večjezičnost). S temi lastnostmi omogoča Hotelinco bolj optimalno poslovanje hotela, hkrati pa ustvarja dodano vrednost hotelskim storitvam.

bottom of page