top of page

Bliža se uvedba davčnih blagajn


Zavezanci za davčno blagajno tudi ponudniki nastanitev

Z 2.1.2016 je po zakonu obvezno davčno potrjevanje računov, kar pomeni, da bodo morale biti vse blagajne povezane s Finančno upravo RS (FURS). Davčna blagajna je torej blagajna, ki omogoča izmenjavo podatkov s FURS v realnem času: pred izdajo vsakega računa bo morala blagajna poslati podatke o računu na FURS, ki bo temu računu dodelil enotno oznako računa (s kratico EOR). EOR bo natisnjen na računu in z njim bo mogoče preveriti (na spletni strani FURS), če je račun davčno potrjen.

Na uvedbo davčnih blagajn se morajo tako pripraviti tudi ponudniki nastanitev in drugih turističnih storitev. Če za izdajo računov že uporabljate osebne ali prenosne računalnike, POS blagajne, tablice ali pametne telefone z dostopom do interneta, jih boste morali povezati s FURS-om.

Kako se ustrezno pripraviti na prihajajočo uvedbo davčnih blagajn:​

1. Najprej ugotovite, ali je ponudnik vaše programske opreme pripravljen na nadgradnjo programa v skladu z zahtevami ZdaVP in kakšni so pogoji nadgradnje. Ponudnik programske opreme vam mora namestiti nadgradnjo, ki bo omogočala izdaje potrjenih in pravilno potrjenih računov in bo morala evidentirati vse izpise kopij računov.

2. Sprejeti morate interni akt o poslovnih prostorih, ki vključuje popis poslovnih prostorov, oznake poslovnih prostorov in pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov. Zaradi specifičnosti poslovanja posamezne organizacije FURS predlaga, da zavezanci akt pripravijo sami.

3. Pri finančni upravi morate zavezanci pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. Digitalno potrdilo lahko pridobite sami ali pa ga za vas pridobi vaš računovodski servis. Gre za digitalno potrdilo, ki vključuje naslednje podatke o računu in poslovnih prostorih zavezanca: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu.

4. Pripravite novo obliko računa, ki mora vključevati naslednje elemente:

- čas, ko je bil račun izdan (ura in minute),

- oznako fizične osebe, ki je račun izdala s pomočjo elektronske naprave za izdajo računov,

- zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI),

- enkratno oznako računa (EOR),

- QR-kodo.

5. Pripravite obvestilo vašemu kupcu v svojem poslovnem prostoru na vidnem mestu o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

6. Popisate morate svoje poslovne prostore. Finančni upravi boste morali pred začetkom izdaje računov sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih, v katerih izdajate račune s pomočjo namenskega digitalnega potrdila. Uporabniki, ki boste za izdajo računov uporabljali blagajniške sisteme, boste podatke o poslovnih prostorih FURS-u posredovali prek svoje programske opreme.

7. Kupiti vezano knjigo računov in jo registrirati preko eDavkov za primer nedelovanja elektronske naprave (programske opreme, blagajniškega sistema). FURS je za take primere pripravil aplikacijo “Mini blagajno' na spletnem portalu eDavki, kamor boste lahko podatke z računa vnesli v naknadno.

8. Zagotovite nemoteno izvajanje postopka potrjevanja računov za primer izpada elektronske povezave ali nedelovanja interneta. Če internet ali FURS-ov informacijski sistem ne bo deloval, bo blagajna račun izdala brez povezovanja s FURS-ovim sistemom. Podatke o računih boste lahko vnesli naknadno, najpozneje v desetih dneh.

Hotelinco je ustrezno pripravljen na uvedbo davčnih blagajn

Hotelinco PMS Service je preverjeno učinkovit hotelski program na spletu za vodenje malih nastanitvenih objektov, ki podpira tudi izvajanje zakonskih obveznosti v naši državi. Tako je Hotelinco tudi ustrezno pripravljen za nadgradnjo programa na uvedbo davčne blagajne oz. je v skladu z zahtevami ZdaVP.

Ker deluje Hotelinco prek spleta, ni potrebe po vzpostavitvi in vzdrževanju drage infrastrukture in nadaljnjih investicij v nakup drage strojne in lokalno postavljene programske opreme. Dovolj je dostop do interneta, ki ga zavezanci za davčno blagajno že tako potrebujejo za davčno potrjevanje računov.


bottom of page