top of page

Hotelinco na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica


S študijskim letom 2016/2017 je Hotelinco umeščen v učni program Gastronomija in turizem ter Gastronomija, s čimer so dijaki dobili možnost seznanitve s sodobnim informacijskim programom za upravljanje nastanitvenih obratov, delujočim iz oblaka, ter možnost praktične uporabe programa na učnih urah, s čimer se je Hotelinco v praksi izkazal tudi kot odlični učni pripomoček. Hotelinco z intutivnim grafičnim vmesnikom omogoča enostavnost uporabe, tako da dijaki z uporabo tehnologije lažje in hitreje osvojijo zahtevano znanje.

"Na srednji gostinski in turistični šoli Radovljica uporabljamo Hotelinco v okviru našega izobraževalnega programa Gastronomija in turizem ter Gastronomija. Naši dijaki imajo tako odlično priložnost, da si pridobijo praktično uporabno znanje o poslovnih procesih v hotelski recepciji ter spretnosti za uporabo sodobnega hotelskega informacijskega programa, ki te poslovne procese celovito podpira. Hotelinco je primeren za učenje tudi zato, ker je kot rešitev v oblaku lahko dostopna s kateregakoli računalnika. Z programom smo zelo zadovoljni, tako učitelji kot tudi dijaki" povzema profesorica Gabrijela Jošt.


bottom of page