Podpora izvajanju zakonskih zahtev

Davčno potrjevanje računov

Hotelinco z modulom Davčna blagajna omogoča izdajo računov, ki so v skladu z zahtevami Finančne uprave republike Slovenije glede potrjevanja gotovinskih računov. Ob izdaji vsakega računa pošlje Hotelinco blagajna podatke o računu v potrditev na FURS. V primeru, da je potrditev računa na FURS uspešna, se na računu izpišejo EOR, ZOI in QR koda.

 

Za potrjevanje računov morate sprejeti interni akt o poslovnih prostorih in pridobiti certifikat oz. namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne pri Furs. 

 

Hotelinco omogoča, da vas sistem v primeru davčno nepotrjenih računov o tem avtomatično obvesti po elektronski pošti.

 

Poročanje na AJPES

S 1. decembrom 2017 je AJPES vzpostavil nov sistem "eTurizem" za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), za namene prijave na Policijo, vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter statistične namene. Hotelinco ima za ta namen poseben modul Sporočanje na AJPES.

Obračunavanje in poročanje turistične takse 

Enostavno določite turistično takso za različne starostne razrede (odrasli, otroci) in vključite turistično takso v posamezne cenike za avtomatičen obračun in izdajo računa gosta. Na izdanem računu bo skupaj s potrošnjo gosta obračunana tudi turistična taksa. Hotelinco vam pripravi tudi statistično poročilo turističnih taks za hotel in za določeno obodobje, ki ga potrebujete za poročanje na vašo občino.

© 2013 - 2020 MAiS d.d. All rights reserved.

 

Privacy policy/ Politika zasebnosti                                                                             Terms of service/ Pogoji uporabe